مدیسا

اطلاعات پایه

مدیسا


ایده و start up پزشکی ، اپلیکیشن پزشکی ، اخبار سلامت ، تکنولوژی پزشکی

مشهد ، دانشگاه فردوسی مشهد ، مرکز استارت آپ های پزشکی

http://medisci.ir/

بازرگانی و تجارت
  • جمهوری اسلامی ایران